• Τηλ. 210 4180960
  • Email v.manolemis@yahoo.gr

DS-244 Power Mortar Resin

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, θιξοτροπικό κονίαμα, ...

DS-245 Power Mortar Rapid

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό κονίαμα ταχείας ...

DS-247

Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα με αναστολέα διάβρωσης, για ...

DUROCRET

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

DUROCRET-PENETRATE

Επισκευαστικό & στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα κρυσταλλικής ...

Durofix

Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, για ...

DUROSTICK D-55

Επισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα με ...

DUROSTICK DS-240

Ταχύπηκτο επισκευαστικό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα

HYDROSTOP ANTIQUE

Ποζολανικός επισκευαστικός σοβάς με υδράσβεστο, χωρίς ...

Επικοινωνία

ΧΡΩΜΟΔΟΜΙΚΗ

Διεύθυνση: Λεωφ. Χατζηκυριάκου 7

T.K. 18537, Πειραιάς

Τηλ./Fax: 210 4180960

Email: v.manolemis@yahoo.gr

Ακολουθείστε μας

  

NEWSLETTER

Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε για τις προσφορές μας!

Search